radiation-15296_960_720

HANGİ TEHLİKE SINIFINDASINIZ?

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını aşağıdaki bağlantıyı kullanarak öğrenebilirsiniz.

Tehlike Sınıfınızı Öğrenin...
calismabakanligi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na (ÇSGB) bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Kanunen zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmetlerinin online takibi için, İSG Katip olarak adlandırılan bir sistem geliştirmiştir.

Bu sistem üzerinden Kanuni zorunlu olan onaylama işleminin yapılabilmesi için; Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi ve OSGB’nin İSG Katip üzerinden görevlendirme yapması gerekmektedir. Daha sonra hizmet alan işverenin, E-Devlet şifresi ile İSG Katip sistemine giriş yaparak İSG hizmeti aldığına dair onay vermesi gerekmektedir.

Park OSGB’ye İSG Katip üzerinden ONAY vermek için Tıklayınız
riskdegerlendirme

İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin de alınması gerekir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunludur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri için zorunlu kılınmıştır.

Tüm işyerleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında Risk Değerlendirme ve Acil Durum Planı hazırlamak zorundadır. Tüm tehlikelerin belirlenmesi amacıyla yapılan risk analizi firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Sunduğumuz risk değerlendirme hizmetinden tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar faydalanabilir.