Risk Değerlendirme

İşyerinde Risk Değerlendirme Raporu Yaptırma Zorunluluğu ve Risk Değerlendirmenin Önemi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği 29-12-2012 tarihinden itibaren Risk Değerlendirme Raporu yaptırmak zorundadır.

  • İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı işgücü ve zaman kayıpları en aza indirilmiş olur.
  • İş kazası ve meslek hastalıkları ile bunlara bağlı hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler ortadan kalkar veya en aza iner.
  • Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.
  • İşletmenin imajı güçlenir.

Risk Değerlendirme Raporu Nedir?

Risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek adına yapılan en hayati çalışmadır. Bu çalışma sayesinde belirlenen tehlikeler kaynağında yok edilerek veya tehlikelere karşı önlem alınarak kaza olasılığı veya meslek hastalıkları asgari seviyeye düşürülmüş olur. Risk analizi sonucunda işletmeler iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, çalışanlar ve işveren vekiliyle birlikte aksiyon planı hazırlar.

İSTANBUL PARK OSGB uzman ve deneyimli kadrosuyla çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden risklerini minimum seviyeye düşürmek için çalışmalar yapmaktadır.