ACİL DURUM PLANI

İşyerinde Acil Durum Planı Yaptırma Zorunluluğu ve Önemi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği 29-12-2012 tarihinden itibaren Acil Durum Planı yaptırmak zorundadır.

  • Acil Durumlar karşısında oluşabilecek maddi ve manevi kayıplar en aza indirilmiş olur.
  • Acil Durumlar nedeniyle oluşabilecek kayıp ve hastalıklar nedeni ile oluşacak maddi hasarlar, tamir, yenileme, hukuki masraflar, tazminat, tedavi ve rehabilitasyon gibi maliyetler en aza indirilmiş olur.
  • Sağlık ve güvenlik koşullarına sahip bir çalışma ortamı ile çalışanların motivasyonu ve iş verimliliği artar.

Acil Durum Eylem Planlaması Nedir?

Hayat gündelik seyrinde devam ederken meydana gelebilecek olan yangın, doğal afet, kimyasal veya basınçlı kapların patlama olasılıkları, terör saldırıları ve sabotaj gibi durumlarda işyerindeki personellerin alması gereken birtakım tedbir zincirleri bulunmaktadır. Bu tedbir zincirinde hangi konuların yer aldığı, tedbirlerin anlatılması, planlanması ve gerekli görülen tatbikatlarının yapılması “Acil Eylem Planı” olarak adlandırılmaktadır.

Meydana gelebilecek olan bu tür olumsuz durumlarda son derece trajik olaylar meydana gelebilmektedir. Acil eylem planlaması sayesinde her sektördeki firmalarda yaşanabilecek olan risklere karşı işyerindeki tüm bireyler hazır tutulur. İşyerindeki kişilerin hazır tutulması için planlama, iş bölümü ve gerçek tatbikatlar bu planlamanın içerisinde yer almaktadır.

İSTANBUL PARK OSGB olarak işletmelerinizin acil durum planlamaları, ilk yardım ve tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sizlere sunuyoruz. İşyerlerinde yer alan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden planlayarak hareket ediyoruz.

Acil durum planlarının eğitimi ve tatbikatlarından elde ettiğimiz tüm sonuçlarımızı risk analizi çalışmalarımızda da değerlendirerek araç, gereç ve teçhizat eksiklerinizi tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz.