İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği çalışan sayısına ve tehlike sınıfına bakılmaksızın tüm işletmeler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkin eğitimlerini vermek zorundadır. Eğitimler aşağıdaki durumlar için planlanır, uygulanır ve belgelendirilir;

  • İşe başlamadan önce
  • Çalışma yeri değiştiğinde
  • İş değişikliğinde
  • İş ekipmanı değişikliği veya yeni teknoloji kullanımında
  • Riskler karşısında
  • İş kazası ve meslek hastalığı durumlarında
  • Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlara
  • Alt işverenin çalışanlarına
  • Özel politika gerektiren çalışanlara (genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar)

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanları işe başlatamaz.