PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimiz tarafından 30.04.2013 tarihli 28633 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmaktadır. İlgili yönetmeliğin 10. maddesinde

“MADDE 10 – (1) İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.” diye belirtilmiştir.

Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” e göre

İşveren, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

 • Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek
 • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA SÜRECİMİZ

 • Patlama riskinin değerlendirilmesi
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin sınıflandırılması
 • Koordinasyon
 • İşyerleri ve iş ekipmanları için gerekliliklerin belirlenmesi
 • Patlamaların önlenmesi ve patlamadan korunma planları
 • İşyerinin güvenli hale getirilmesi için gerekli çalışmalar

Organizasyon önlemleri

 • Çalışanların eğitimi
 • Yazılı talimatlar ve çalışma izinleri
 • Patlamadan Korunma Önlemleri