MOBİL SAĞLIK TARAMALARI VE İŞE GİRİŞ RAPORLARI

(MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ)

6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği kanununa göre Çok tehlikeli ve Tehlikeli işyerlerinde İşe giriş raporu olmayan kişilerin işbaşı yapmaları ve çalıştırılmaları yasaktır.

Söz konusu kanuna göre buna ait sorumluluk İŞVERENLER için yasal bir zorunluluk olmuştur. Bilindiği üzere 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.

Ayrıca çalışan kişilerin belirli periyotlar ile sağlık kayıtlarının İşyeri hekiminin belirlediği şekilde yenilenmesi gerekmektedir. Gerek çalışan kişinin uygun işe yerleştirilmesi gerekse meslek hastalıklarının önüne geçilmesi için sağlık kayıtları düzenli olarak kontrol edilmeli ve en az 10 yıl boyunca işveren tarafından saklanmalıdır.

İSTANBUL PARK OSGB olarak hizmet verdiğimiz işyerlerinde kendi laboratuvarı mobil sağlık hizmetleri sağlayan kurumlar ile işverenler ile görüşerek danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Mobil sağlık araçları ile yapılan bazı tetkikler:

 • İşitme Testi ( Odiometri )
 • Akciğer Grafisi
 • Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )
 • Aşı Uygulamaları
 • Laboratuar Tetkikleri
 • Görme Bozuklukları ve Renk Körlüğü Taramaları
 • Portör Taramaları
 • İdrar Tahlili (TİT)
 • EKG
 • Burun – Boğaz
 • Goita Kültürü
 • Goita Mikroskopisi