İş Güvenliği Uzmanlık Hizmeti

Tüm işletmeler ve işyerleri 6331 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası gereği “İş Güvenliği Uzmanı” görevlendirmek zorundadır. Konuya dair yönetmelik 9 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’te yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” adını taşır.

İş Güvenliği Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

  • İşletmenizde Risk Yönetimi Ekibi’nin oluşturulması ve etkin şekilde çalışmalarının yürütülmesi.
  • İşyeri Hekimi ve çalışanların katılımı ile İşyeri Risk Değerlendirme Raporunun ( Risk Analizi Raporu) hazırlanması ve gerektiğinde revize edilerek güncelliğinin korunmasını sağlar
  • Risk Değerlendirme Raporu ve Tespit ve Öneri Defteri kayıtları doğrultusunda uygulamaya geçen faaliyetler ile ilgili kapsamlı güncel durum raporlarının hazırlanması ve kurula sunulması görevini yürütür.
  • Kaza, yangın, patlama ve doğal afetler gibi durumlar için Acil Durum Eylem Planı’nın oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak ve bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.
  • Çalışanların İş Güvenliği yönünden zorunlu olan eğitimlerini (işe yeni girenler, periyodik eğitimler, yenileme eğitimleri, özel eğitimler vb.) planlar ve gerçekleştirir. Katılım Belgesi düzenler.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında Kurul Sekreterliği görevini yürütür ve ilgili sorumlulukların yerine getirir
  • Tespit ve Öneri Defterinin tutulmasını ve güncelliğini sağlar
  • İş kazası ve meslek hastalıkları ve ramak kala olayların istatistiklerinin incelenmesi, raporlanması ve alınacak tedbirlerin belirlenmesinde görev alır.

İşyerinizde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılır, uygulamaları takip eder; acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılır, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izler ve kontrol eder.